World Natural Heritage World Geopark The First National Forest Park of China
Online contact
2zjjtour@gmail.com
24h*7 Customer call
+86 744 8298777
HOME > FAQ >

Zhangjiajie tourism main attractions collection
2017-05-11 11:40:17  Zhangjiajie Toptourism Website  

1.Wulingyuan Core Scenic Spots

Zhangjiajie national forest park

Yellow stone village(Huangshizhai) 
 
Golden whip stream(Jinbianxi)
 
Yaozi village(Yaozizhai)
 
Yangjiajie(Peak wall) 
 
Yuanjiajie(Avatar mountain)
 
Yuanjia ancient village  
 
Tianzi mountain(Tianzishan)
 
Ten-mile gallery

2.Wulingyuan Area Other
 
Yellow dragon cave(Huanglongdong) 
 
Baofeng lake(Baofenghu) 
 
Wulingyuan xibu street
 
3.Zhangjiajie East Tourism
 
Zhangjiajie grand canyon 
 
Zhangjiajie glass bridge 
 
Jiangya hot spring holiday village 
 
Zhangjiajie lou river drifting 
 
4.Zhangjiajie Downtown Area
 
Tianmenshan national forest park(Tianmen mountain)
 
Tianmenshan glass plank road 
 
Tujia Folk Custom Park
 
5.Zhangjiajie West Tourism 
 
Zhangjiajie jiutian cave
 
Zhangjiajie maoyan river rafting
 
HeLong memorial hall 
 
6.Western Hunan Tourism
 
Fenghuang ancient town
 
Furong town 
 
Mengdonghe rafting
 
Aizhai grand suspension bridge
 
Red stone forest park
 
Hongjiang ancient commercial town 

Keyword:Attractions collection

Share: