World Natural Heritage World Geopark The First National Forest Park of China
Online contact
2zjjtour@gmail.com
24h*7 Customer call
+86 744 8298777

Zhangjiajie Fairies presented bouquets
2016-12-21 11:14:44  Zhangjiajie Tourism Information Website  

Fairies presented bouquets  is located in Wulingyuan core scenic spots - Tianzi mountain(Tianzishan). It is one of Zhangjiajie famous attractions.

Keyword:Scenic spots & attractions

Share: