World Natural Heritage World Geopark The First National Forest Park of China
Online contact
2zjjtour@gmail.com
24h*7 Customer call
+86 744 8298777
HOME > FAQ >

Zhangjiajie city to Yuanjiajie(Avatar mountain)
2017-02-22 13:42:00  Zhangjiajie Tourism Information Website  

1.By regular bus
Zhangjiajie city to Zhonghu town,it is about 49 km.you can easy get regluar bus in Zhangjiajie centre bus station,it is about 1.5 hours dirve.Also Zhangjiajie bus station is near to Zhangjiajie railway station.The regluar bus cost is only CNY15/PP.Pls note:the regluar bus daily working hours are 7:00am-18:00pm,If you arrive in Zhonghu town after 16:00pm, you will not change the scenic bus to Yangjiajie cable station for top mountain.
2.By hiking travel
Zhangjiajie city to Zhangjiajie National Forest Park,it is about 30 km.you can easy get regluar bus in Zhangjiajie centre bus station,it is about 40 minutes dirve.Also Zhangjiajie bus station is near to Zhangjiajie railway station.The regluar bus cost is only CNY10/PP,Pls note:the regluar bus daily working hours are 7:00am-18:00pm,If you arrive in Zhangjiajie National Forest Park after 16:00pm, you will not get top mountain.
Recommended route:
A.Zhangjiajie national forest park entrance-Oxygen bar square-Scenic bus 8 mins dirve to Longfengan-Hiking 20 minutes to Longfengan temple bus station-Scenic bus 20 mins dirve to Yangjiajie cable station- Cable car to Top mountain Yangjiajie-Scenic bus 5 mins dirve to First bridge of the world bus station(Avatar mountain).
B.Zhangjiajie national forest park entrance-Oxygen bar square-Golden whip stream 7.5 km hiking-Shuiraosimen-Bailong Elevator-Top mountain Yuanjiajie bus station-Scenic bus 5 mins dirve to First bridge of the world bus station(Avatar mountain).


 

Keyword:Zhangjiajie Yuanjiajie Avatar

Share: